12 Jul 2006

置新傢私


買了一個新窩給小甘小克,小克很喜歡但小甘卻不見影:_:

後來我再加上一個玩具球就更好玩了;)

5 comments:

迷彩朱古力 said...

小克真係幸福啦!請問依家小克身體情況如何?

靜儀 said...

佢都okay啦~醫生話都好難可以好以正常貓啦...都照顧左佢咁耐,就算佢以後點樣,都唔怕繼續照顧佢啦,而且佢都幾乖,仲好可愛~不過前排開冷氣多,見佢打"克癡",醫生話佢有少少感冒,而家好好多啦,小甘就冇事啦~

Anonymous said...

「好難似正常貓啦」係咪話小克好難似一般貓咁如常屙屎,一定要別人幫忙才能?

迷彩朱古力 said...

以上留言係我留架!

靜儀 said...

如果見小克有兩三日都冇去過大大既話,有時都要人地幫,而且佢有失禁...我諗佢以後都係咁啦,醫生都冇辦法,只能夠話以後既事大家都唔知~不過你放心啦,佢好活潑好動,好可愛~;-)