28 Jun 2007

小甘靚相

昨天忍不住買了一個脛帶給小甘,之前在店裡看到很多可愛的脛帶都很想買,不過都忍住了,因為明明知道她不會喜歡的,但今次遇見的我認為小甘帶上它一定很配,所以買下了,一心想著只是拍個照。

見到小甘,當然急不及待,捉住她要她帶,果然很配,但因為她很不高興,一張也拍不到...失望是有點,還是快解下脛帶先安撫她比較好:p~這些相都是解後拍的~

2 comments:

迷彩朱古力 said...

小甘個樣又真係唔多like咁!哈哈

靜儀 said...

佢真係唔中意到好緊要,我帶左俾jack試,jack好"lum"喎又,雖然jack好似冇小甘咁有性格,但係jack都唔係咩飾物都中意架:p