1 Nov 2006

浪茄遊記(一)

jack&beach01
jack&beach01
by Mokonaw
jack&beach02
jack&beach02
by Mokonaw

2 comments:

bonne said...

咁少人既沙灘真係好正喎!!!
jack游水好好睇呀XD

靜儀 said...

係呀~我成日都好掛住哩個沙灘架~之前LT去行山,目的地就係行哩度囉~!Jack佢好中意哩度,因為上次o係第二個沙灘佢都唔係好想游...:p