18 Apr 2006

作品﹝三﹞我心中的「克」

﹝都唔似...﹞

6 comments:

迷彩朱古力 said...

係咪小克黎架?

bonne said...

唔似唔緊要, 係你心中既小克嘛~

賓 said...

我見到小甘的抓~~!!!

迷彩朱古力 said...

仲有兩個人添!

迷彩朱古力 said...

畫得好靚呀!你用乜素材畫架?

依家小克情況好嗎?

靜儀 said...

to 迷彩朱古力
我是用soft pastel(乾粉彩)加少許木顏色,然後有時用手指抺抺;因為這樣做感覺會比較像鬆鬆的毛,是在我們studio畫的~

小克的情況請看April 19的日記啊~